Vay Canına

Osmanlıca Aşk Sözleri ve Anlamları

Osmanlıca aşk sözleri kısa ve etkilidir. Özellikle Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenen Divan edebiyatı, birbirinden özel şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Fuzuli, Baki, Aşık Paşa, Zati, Hayali gibi çok özel şairleri bünyesinde barındıran Divan edebiyatı; birbirinden özel şiirlerin ve aşk sözlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Osmanlıca aşk kelimeleri, şiirlerin duygusal yoğunluğunu arttırmış ve sevgililerin birbirlerine çok özel hitaplarda bulunmasını mümkün kılmıştır. İşte Osmanlı’da ilanı aşk sözleri ve aşk kelimeleri!

Osmanlıca Aşk Kelimeleri

Osmanlıca aşk kelimeleri, sevgililerin birbirleriyle iletişimini güçlendiren kısa ve etkili sözlerdir. Günümüzde de yaygın olarak kullanılan bu kelimeler, aşkın en özel şekilde yaşanmasını sağlıyor. Osmanlı’da sıklıkla kullanılan aşk kelimeleri şu şekilde karşımıza çıkar:

  • Vecd: Muhabbet, hayranlık duyma ve kişinin kendinden geçecek şekilde ilahi aşk içerisinde olması.
  • Efulim: Yarim, sevgilim, bir tanem, canım anlamlarında kullanılan bir sevgi sözcüğü.
  • Şurimşine: Ciğerim, canım, can yoldaşım anlamlarına gelir.
  • Elemkârâne: Acı duyarak, üzüntülü bir şekilde anlamlarında kullanılır.
  • Şûrîde: Yanmış, yanık, tutuşmuş, perişan anlamlarında kullanılır. Tutkun, aşık anlamlarında da kullanılabilen bir sevgi sözcüğüdür.
  • Pâyidar: Sonsuza kadar yaşayacak olan anlamına gelen bir sözcüktür.
  • Ciğerpâre: Ciğerimin köşesi anlamına gelir. Farsça bir kelimedir ve ciğer ile pâre (parça) kelimelerinin birleşiminden oluşur.
  • Ruh-u revan: Akan / yürüyen ruhum anlamına gelen bir aşk sözcüğüdür.

Osmanlıca Aşk Sözleri Kısa

Osmanlıcada birbirinden etkili ve duygu yoğunluğu bulunan aşk sözleri bulunur. Bunlar Osmanlıca aşk sözleri kısa kategorisinde değerlendirilse de çok önemli şairlerin şiirlerinden alınmış bir mısra olabilir. Osmanlıcada özel bir yere sahip aşk sözlerinden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Cihanda âşık-ı mehcur sanma rahat olur

Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

(Dünyada aşktan uzak kalan rahat sanılsa da bu gönül çok şeyler çeker. Eğer bunları söylersem şikâyet olur.)

Şeyhülislam Yahya

Görmemek yeğdir görüp divane olmaktan seni

(Seni gördüğümde divane olacağım için seni görmemek çok daha iyidir)

Bursalı Cenanî

Arz-ı hâl etmeye cana seni tenha bulamam

Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam

(Yâre giden yolların tamamı kesildi. Çevresinde rakipleri bulunan yâri bir kere tenha buldun ama o zaman da kendini kaybettin yârin aşkından)

Selîkî

Mende Mecnûndan füzûn âşıklık isti’dâdı var

Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var

(Benden Mecnun’dan daha fazla aşıklık yeteneği var. Sadık aşık benim, Mecnun’un ancak adı var)

Fuzuli

Gönülde bir gamım var ki pinhan eylemek olmaz

Bu hem bir gam ki el ta’nından efgan eylemek olmaz

(Gönülde bulunan derdimi gizlemem mümkün değik. Fakat bu öyle bir dert ki en şiddetlisinden figan eylemek de olmaz)

Fuzuli

Beni seviyor mu? testi ile sen de ilgilendiğin kişinin sana karşı boş olup olmadığını öğrenebilirsin.

Osmanlı’da İlanı Aşk Sözleri

Günümüzde pek çok aşık, sevgilisine Osmanlı’da sevgililerin birbirlerine söyledikleri aşk sözleriyle hitap ediyor. Osmanlı’da ilanı aşk sözleri içerisinde yer alan en değerli sözler şu şekildedir:

Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı

Felekler yandı ahımdan muradım şem’i yanmaz mı

                                                                   Fuzuli

(Sevgili, beni canımdan usandırdı kendisi cefa etmekten usanmıyor mu? Öyle bir ah çektim ki ahımın ateşinden felekle bile yandı, dileğimin mumu bir türlü yanmak bilmiyor.)

Vuslat ne demektir bunu hicrana mı sorsam

Hicran bilemez, belki de canana mı sorsam?

Mecnun bu muamma ile sahralara düşmüş

Bilmem ki gidip bende o hayrana mı sorsam?

                                                                     Rabia Hatun

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb

Kılma dermân kim helâkim zehri dermanındadır

                                                                     Fuzuli

(Ey doktor, aşk derdiyle hoşum, bana ilaç verme. Derman olsun diye vereceğin zehrin, helâk olmama neden olur.)

Bu içeriğimizin ardından Güven Sözleri de ilginizi çekebilir diye düşünüyoruz.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Benzer Yazılar

1 / 10

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir