Vay Canına

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler

İngilizcede 6 harfli kelimeler toplamda 6 harfi barındıran sözcükleri ifade eder. 6 harfli kelimelerin çeşitliliği oldukça geniştir. Dolayısıyla bu içerikte A’dan Z’ye 6 harfli İngilizce kelimelere Türkçe karşılıklarıyla birlikte örnekler sunmak istedik.

A ile Başlayan İngilizce 6 Harfli Kelimeler

A harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerin bazı örneklerini

 • Action (eylem)
 • Advice (tavsiye)
 • Across (karşıya)
 • Amount (miktar)
 • Animal (hayvan)
 • Artist (sanatçı)
 • Attack (saldırı)
 • August (ağustos)
 • Autumn (sonbahar)
 • Avenue (cadde)
 • Absent (yok)
 • Adjust (ayarlamak)
 • Affect (etkilemek)
 • Anchor (çapa)
 • Answer (cevap)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: B ile Başlayanlar

İşte B harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerin bazı örnekleri:

 • Banner (afiş)
 • Basket (sepet)
 • Battle (savaş)
 • Beauty (güzellik)
 • Before (önce)
 • Belief (inanç)
 • Bitter (acı)
 • Border (sınır)
 • Bottle (şişe)
 • Branch (dal)
 • Breach (ihlal)
 • Bridge (köprü)
 • Budget (bütçe)
 • Butter (tereyağı)
 • Button (düğme)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: C ile Başlayanlar

İşte C harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Camera (kamera)
 • Candle (mum)
 • Canyon (kanyon)
 • Castle (kale)
 • Chance (şans)
 • Change (değişim)
 • Cherry (kiraz)
 • Circus (sirk)
 • Client (müşteri)
 • Cloudy (bulutlu)
 • Coffee (kahve)
 • Column (sütun)
 • Comedy (komedi)
 • Common (yaygın)
 • Corner (köşe)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: D ile Başlayanlar

D harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Danger (tehlike)
 • Dancer (dansçı)
 • Decide (karar vermek)
 • Degree (derece)
 • Demand (talep)
 • Desert (çöl)
 • Design (tasarım)
 • Detail (detay)
 • Device (cihaz)
 • Dinner (akşam yemeği)
 • Direct (doğrudan)
 • Doctor (doktor)
 • Dollar (dolar)
 • Donkey (eşek)
 • Double (çift)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: E ile Başlayanlar

E harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Eagle (kartal)
 • Editor (editör)
 • Effect (etki)
 • Empire (imparatorluk)
 • Energy (enerji)
 • Engine (motor)
 • Escape (kaçış)
 • Europe (Avrupa)
 • Expert (uzman)
 • Export (ihracat)
 • Extend (uzatmak)
 • Eyebow (kaş)
 • Extend (uzatmak)
 • Eyebow (kaş)
 • Emerge (ortaya çıkmak)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: F ile Başlayanlar

F harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Fabric (kumaş)
 • Family (aile)
 • Famous (ünlü)
 • Father (baba)
 • Fellow (dost)
 • Filter (filtre)
 • Finish (bitirmek)
 • Flight (uçuş)
 • Flower (çiçek)
 • Follow (takip etmek)
 • Forest (orman)
 • Forget (unutmak)
 • Formed (oluşturulmuş)
 • Foster (koruyucu)
 • Frozen (donmuş)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: G ile Başlayanlar

G harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Galaxy (galaksi)
 • Garage (garaj)
 • Garden (bahçe)
 • Gather (toplamak)
 • Gentle (nazik)
 • Giant (dev)
 • Global (küresel)
 • Goatee (balık ağızlı sakal)
 • Gravel (çakıl)
 • Greedy (açgözlü)
 • Ground (yer)
 • Guitar (gitar)
 • Gumdrop (jelibon)
 • Gutter (yağmur oluğu)
 • Gymnas (spor salonu)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: H ile Başlayanlar

H harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Hammer (çekiç)
 • Handle (kulp)
 • Happen (olmak)
 • Harbour (liman)
 • Health (sağlık)
 • Height (yükseklik)
 • Helmet (kask)
 • Hermit (derviş)
 • Hidden (gizli)
 • Higher (daha yüksek)
 • Honey (bal)
 • Horror (korku)
 • Humble (mütevazi)
 • Hunger (açlık)
 • Hunter (avcı)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: I ile Başlayanlar

I harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Impact (etki)
 • Import (ithalat)
 • Income (gelir)
 • Indeed (gerçekten)
 • Indian (Hintli)
 • Inside (içinde)
 • Insect (böcek)
 • Intend (niyet etmek)
 • Invest (yatırım yapmak)
 • Island (ada)
 • Itself (kendisi)
 • Jacket (ceket)
 • Jungle (orman)
 • Junior (genç)
 • Jurist (hukukçu)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: J ile Başlayanlar

J harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Jaguar (jaguar)
 • Jewels (mücevherler)
 • Jigsaw (gözlük)
 • Jockey (jokey)
 • Journal (gazete)
 • Joyful (neşeli)
 • Judged (yargılanmış)
 • Jumper (atlama)
 • Jungle (orman)
 • Junior (genç)
 • Jurist (hukukçu)
 • Justly (adil bir şekilde)
 • Justice (adalet)
 • Juicer (sıkacağı)
 • Jumper (atlama)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: K ile Başlayanlar

K harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Kernel (çekirdek)
 • Keypad (tuş takımı)
 • Kindly (nazikçe)
 • Kitchen (mutfak)
 • Knight (şövalye)
 • Kitten (kedi yavrusu)
 • Klepto (hırsız)
 • Knotty (düğümlü)
 • Kwanza (Angola’nın para birimi)
 • Kettle (su ısıtıcısı)
 • Kidney (böbrek)
 • Kingdom (krallık)
 • Kneels (diz çöker)
 • Knives (bıçaklar)
 • Kiosk (bilet satış noktası)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: L ile Başlayanlar

L harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Label (etiket)
 • Ladder (merdiven)
 • Lagoon (lagün)
 • Lament (yalan)
 • Laptop (dizüstü bilgisayar)
 • Lantern (fener)
 • Lather (köpük)
 • Leader (lider)
 • League (lig)
 • Legacy (miras)
 • Legend (efsane)
 • Length (uzunluk)
 • Leopard (leopar)
 • Letter (mektup)
 • Liable (sorumlu)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: M ile Başlayanlar

M harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Magnet (manyetik)
 • Manner (tarz)
 • Marble (mermer)
 • Market (pazar)
 • Master (usta)
 • Meadow (çayır)
 • Member (üye)
 • Memory (bellek)
 • Middle (orta)
 • Minute (dakika)
 • Mirror (ayna)
 • Modern (modern)
 • Moment (an)
 • Monkey (maymun)
 • Mother (anne)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: N ile Başlayanlar

N harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Nation (ulus)
 • Nature (doğa)
 • Nectar (nektar)
 • Nephew (yeğen)
 • Nettle (ısırgan otu)
 • Noble (soylu)
 • Normal (normal)
 • Notice (duyuru)
 • Number (sayı)
 • Noodle (erişte)
 • Novice (acemi)
 • Nuclei (çekirdekler)
 • Nuzzle (burnunu sürmek)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: O ile Başlayanlar

O harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Object (nesne)
 • Oblige (zorlamak)
 • Obtain (elde etmek)
 • Ocean (okyanus)
 • Office (ofis)
 • Olives (zeytinler)
 • Online (çevrimiçi)
 • Orange (portakal)
 • Orbit (yörünge)
 • Outlet (çıkış)
 • Output (çıktı)
 • Overall (genel olarak)
 • Owning (sahip olma)
 • Oxygen (oksijen)
 • Option (seçenek)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: P ile Başlayanlar

P harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Paddle (kürek)
 • Palace (saray)
 • Parade (geçit töreni)
 • Parent (ebeveyn)
 • Parcel (paket)
 • Parker (park yerine)
 • Parrot (papağan)
 • Party (parti)
 • Patron (patron)
 • Peanut (yer fıstığı)
 • Pellet (topak)
 • Pencil (kalem)
 • People (insanlar)
 • Pepper (biber)
 • Period (dönem)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: Q ile Başlayanlar

Q harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Quartz (kuvars)
 • Queasy (mide bulantısı)
 • Quench (susuzluğunu gidermek)
 • Quiver (titreme)
 • Quorum (çoğunluk)
 • Quotes (alıntılar)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: R ile Başlayanlar

R harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Rabbit (tavşan)
 • Racket (raket)
 • Raffle (çekiliş)
 • Racing (yarış)
 • Radar (radar)
 • Radios (radyolar)
 • Raging (şiddetli)
 • Rainey (yağmurlu)
 • Raise (yükseltmek)
 • Ransom (fidye)
 • Rather (daha doğrusu)
 • Rating (derecelendirme)
 • Rattle (tıngırtı)
 • Raunch (aşağılık)
 • Ravage (yaralamak)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: S ile Başlayanlar

S harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Safety (güvenlik)
 • Salary (maaş)
 • Salmon (somon)
 • Sample (örnek)
 • Sander (zımpara makinesi)
 • Sanity (akıl sağlığı)
 • Satisfy (tatmin etmek)
 • Savory (lezzetli)
 • Saying (söz)
 • Scenic (manzaralı)
 • Scheme (plan)
 • School (okul)
 • Scoop (kaşıkla almak)
 • Screen (ekran)
 • Script (senaryo)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: T ile Başlayanlar

T harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Tablet (tablet)
 • Tackle (takım)
 • Talent (yetenek)
 • Target (hedef)
 • Tavern (taverna)
 • Taylor (terzi)
 • Teapot (çaydanlık)
 • Temple (tapınak)
 • Tennis (tenis)
 • Theory (teori)
 • Thirst (susuzluk)
 • Threat (tehdit)
 • Ticket (bilet)
 • Timber (kereste)
 • Tomato (domates)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: U ile Başlayanlar

U harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Ugly (çirkin)
 • Ultra (aşırı)
 • Uncle (amca/dayı)
 • Unfold (açılmak)
 • Unique (benzersiz)
 • United (birleşik)
 • Unveil (açığa çıkarmak)
 • Upbeat (coşkulu)
 • Update (güncelleme)
 • Uplift (yükseltmek)
 • Upload (yüklemek)
 • Urban (kentsel)
 • Urgent (acil)
 • Usage (kullanım)
 • Useful (faydalı)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: V ile Başlayanlar

V harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Vacuum (vakum)
 • Valued (değerli)
 • Vandal (vandal)
 • Vanilla (vanilya)
 • Vapour (buhar)
 • Vessel (gemi)
 • Victim (kurban)
 • Victor (galip)
 • Vision (vizyon)
 • Volume (hacim)
 • Vortex (girdap)
 • Voyage (seyahat)
 • Vulture (akbaba)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: W ile Başlayanlar

W harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Waffle (vafl)
 • Wallet (cüzdan)
 • Walnut (ceviz)
 • Wander (gezinmek)
 • Warden (gardiyan)
 • Warmth (sıcaklık)
 • Warrior (savaşçı)
 • Washer (çamaşır makinesi)
 • Weasel (gelincik)
 • Weighs (tartar)
 • Weight (ağırlık)
 • Whales (balinalar)
 • Wheat (buğday)
 • Whisper (fısıldamak)
 • Wicked (kötü)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: X ile Başlayanlar

X harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Xenial (misafirperver)
 • Xenium (hediye)
 • Xerox (fotokopi)
 • Xenon (ksenon)
 • Xenial (misafirperver)
 • Xerxes (bir Pers kralı)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: Y ile Başlayanlar

Y harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Yellow (sarı)
 • Yelped (çığlık attı)
 • Yogurt (yoğurt)
 • Youths (gençler)
 • Yarned (iplikli)
 • Yearly (yıllık)
 • Yonder (şurası)
 • Youngs (gençler)
 • Yelped (çığlık attı)
 • Yogurt (yoğurt)
 • Youths (gençler)
 • Yarned (iplikli)
 • Yearly (yıllık)
 • Yonder (şurası)

İngilizcede 6 Harfli Kelimeler: Z ile Başlayanlar

Z harfiyle başlayan 6 harfli İngilizce kelimelerden bazı örnekler:

 • Zapper (yakalama)
 • Zenith (zirve)
 • Zigzag (zikzak)
 • Zodiac (zodyak)
 • Zombie (zombi)
 • Zapper (yakalama)
 • Zenith (zirve)
 • Zigzag (zikzak)
 • Zodiac (zodyak)
 • Zombie (zombi)

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Benzer Yazılar

1 / 10

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir