Vay Canına

Megaron Tipi Evler Nedir? Dönemi ve Görüldüğü Yerler

Megaron tipi evlerin ne olduğu ve hangi dönemde nerede görüldüğü, tarihi merak eden okurların oldukça ilgisini çeker. Bu tarz yapılar eski çağlarda yapılan bir tür mimari yapı çeşidi olarak öne çıkar. Megaron tarzı yapılar genellikle Ege çevresinde kullanılmasıyla bilinir. Yunan tapınaklarının eski hali de megaron tipi yapılardan birisidir.

Megaron tipi evlerin ne olduğu ve nerelerde yer aldığı konusu, tarihi okumalar yapan ya da turistik gezilerde bulunanların merak ettiği konulardan birisidir. Megaron tarihin geçmiş dönemlerinde eski çağlarda inşa edilmiş olan bir mimari türü olarak karşımıza çıkar. Söz konusu tarzda inşa edilen yapılar yoğunlukla Ege denizi çevresinde yer almaktadır. Yunan tapınağı prototipi şeklinde inşa edilen bu yapıların dikdörtgen bir yapısı bulunur.

Megaron tarzı mimari, günümüzde kullanılmamaktadır. Bu mimari milat öncesi 3000’li yıllarda ortaya çıkan ve farklı bir mimari anlayışını yansıtan bina tasarımlarına verilen isimdir. Ayrıca Yunan tapınaklarının en eski prototipine bu isim verilir.  Bununla birlikte söz konusu yapı tipiyle inşa edilen eserler oldukça dikkat çeken yapılardır. Çoğunlukla tek katlı yapılar olsa da çift katlı örneklerine de rastlamak mümkündür. Yunan tapınakları çoğunlukla tek katlı örnekler olarak öne çıkarken Girit sarayı ise çift katlı bir örnektir.

Tarihte ambar olarak da kullanılan bu yapılar içerisinde yaşayacak toplumun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Yatak odası, oturma odası gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra kiler, ahır ve ambar da içerir. Genellikle sütunlü olan girişlerinde birçok odanın açıldığı avlular yer alır.

megaron mimari

Megaron Tipi Evler Hangi Uygarlığa Aittir?

Tarihi dönemlerde birbirinden farklı yapılar tarih sahnesinde yer alır. Milattan önce 3000’li yıllarda karşımıza çıkan megaron tarzı yapılar, erken tunç çağında tarih sahnesinde yerini almıştır. Yunan tapınağının prototipi olan bu yapılar görkemli, büyüleyici bir görünüme sahiptir. Özellikle uzun ev modeline uygun olarak giriş bölümünde, farklı boyutlara sahip olan dehlizler bulunur.  

Dikdörtgen şeklinde yapılan megaron çeşitlerinin sütunlu bir girişi bulunmakla birlikte, oldukça ilgi çekici bir yapıdır. Eski zamanlarda yoğun bir şekilde inşa edilen megaron, genellikle Yunan uygarlığına ait yapılar olarak öne çıkar. Yunanlıların tarihte megaronu yoğun olarak kullanmaları, yapıyı onlarla özdeş hale getirmiştir. Yunan tapınaklarının eski halini andıran bu yapılar ayrıca kısa bir giriş bölümüne sahip olmaları ile öne çıkar.

Bu sebeplerden ötürü megaron tipi evlerin uygarlığı, Yunanlılardır diyebiliriz.

Megaron Tipi Evlerin Mimari Özellikleri

Yunan tarihinde önemli bir yeri olması ile öne çıkan megaron tipi evlerin mimari özellikleri, aynı zamanda gelişimin önemli bir göstergesidir. Megaron yapım şekli itibariyle depo olarak da görev alır. Bu mimariye sahip yapılar tarihte genellikle kralların ve soyluların kaldığı binalar olarak karşımıza çıkar. Megaron mimarinin yansıtıldığı yapılar özellikleri nedeni ile gösterişlidir ve ihtişamı yansıtır.

Konforlu bir yaşama elverişli olan megaron tarzı yapılar, özellikle hükümdarlar tarafından çok sık kullanılmıştır. Megaron tarzı mimariye sahip olan yapılarda çeşitli oda ve büroların açıldığı avlular bulunur. Megaron tarzı mimarinin günümüzde de birçok etkisi bulunur.  Özellikle Türkiye Mimarlar Odası’nın amblemi de dik şekilde çizilen bir Megaron planını karşımıza çıkarır.

megaron yapı

Bilinmesi Gerekenler

Megaron tipi evler hakkında bilinmesi gerekenler, Anadolu’da gerçek anlamda mimarlığın doğuşunu yansıtmasıdır.  Mimarlığın ilk yapısı da megaron yapılardır.

Başlangıçta bu mimari yapılar sütün olmadan inşa edilmişti. Daha sonraki yıllarda ise mimariye sütun eklemeleri de yapılmıştır. Bu mimaride inşa edilen yapılarak tapınak olarak kullanılmasının yanı sıra depo olarak kullanıldığı ve soylu isimlerin evi olarak da kullanıldığı örnekler de vardır.

Mezopotamya ile birlikte Anadolu’da mimarlığın doğuşu da bu tip yapıların ortaya çıkması ile ilişkili bir durumdur. Megaron mimari oldukça gelişmiş ve konforlu bir yapıdır.

Mageron Tipi Evlerin Tarih Yolculuğu

Megaron tipi evlerin tarih yolculuğu, tarih öncesi çağlara kadar uzanır. Millattan önce 3.000’lü yıllara kadar dayandıkları bilinmektedir. Söz konusu görkemli yapılar prehistorik dönemlerde Anadolu’da depo ve konut ihtiyacının giderilmesi amaçları ile kullanılmaktadır. Ek bir bilgi olarak Megaron, dikdörtgen şeklindeki yapılara verilen genel isimdir. Bu tarz mimari Anadolu’da özellikle Hititler, Frigler ve Lidyalılar döneminde karşımıza çıkar. Megaron girişleri arka oda, giriş ve tavandan kısmından meydana gelir. Ayrıca megaron tarzı yapıların orjinalleri Yunan Medeniyeti yapıları olarak karşımıza çıkar.

Yunan mimari yapısından gelen bu eserler, günümüz mimarisine de ışık olan yapılardır. Megaron Anadolu medeniyetleri dışında şu uygarlıklarda da karşımıza çıkar:

  • Giritliler
  • Mikenliler
  • Akhalar

Tüm bu uygarlıklar tarafından megaronlar Ege üzerinden Anadolu’ya kadar gelmiştir.

Mimari Önemi

Mimarlıkta ortaya çıkan her gelişme, önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Megaron tipi evlerin mimari önemi, tüm bu tarihi oluşumun temelini oluşturmaktadır.

Mimaride ilk adım olarak bilinen megaron tipi yapılar, farklı özellikleri ile ön plana çıkar. Birbirinden farklı örnekleri, erken bronz döneminde ortaya çıkan söz konusu yapılar Ege Bölgesi’nde yoğun olarak karşımıza çıkar. Ege denizi çevresinden yayılmaya başlayan bu mimarinin Anadolu’nun çeşitli bölgelerine de ulaştığı görülmüştür.

Vay canına diyeceğiniz diğer içeriklerimizi de mutlaka değerlendirin!

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Benzer Yazılar

1 / 10

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir